Donatia dumnevoastra pentru Schit

PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA S. GLORIOSO PROFETA ELIA IL TESBITA ROMANIAN ORTHODOX PARISH S. GLORIOUS PROPHET ELIAS PAROHIA ORTODOXA ROMANA S.PROOROC ILIE TESVITEANUL CONT NR. 000000071370 IBAN: IT96E0832739360000000071370 BIC: ROMAITRRXXX Mulțumind tuturor celor care au contribuit, dar și celor care vor susține în continuare acest proiect, rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze cu cele cerești în Read more…

Duhovnicul în viaţa noastră

După vârsta de 7 ani, copilul nu se mai poate împărtaşi nespovedit deoarece el are conştiinţa faptelor sale. Copilul trebuie îndrumat de părinţi să îşi găsească un duhovnic care îi va fi un părinte spiritual, alături de care îşi v-a construi drumul duhovnicesc. Duhovnicul nu se alege la întâmplare şi Read more…

Oricine poate avea parte de har

”Te voi binecuvânta și-ți voi mări numele și tu vei fi izvor de binecuvântare (Facere 12,2)” Apostolul Petru spune: ”Binecuvântând; că spre aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea” (I Petru 3,9). Cine a căpătat binecuvântarea, acela poate să o transmită. Harului lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu sunt menite Read more…