PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA S. GLORIOSO PROFETA ELIA IL TESBITA

ROMANIAN ORTHODOX PARISH S. GLORIOUS PROPHET ELIAS

PAROHIA ORTODOXA ROMANA S.PROOROC ILIE TESVITEANUL

CONT NR. 000000071370
IBAN: IT96E0832739360000000071370
BIC: ROMAITRRXXX

Mulțumind tuturor celor care au contribuit, dar și celor care vor susține în continuare acest proiect, rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze cu cele cerești în locul celor pământești și cu cele veșnice în locul celor vremelnice, iar Sfântul Ilie, căruia dorim să-i încredințăm această lucrare, să fie mijlocitor în tot ceea ce este de folos spre mântuirea sufletelor.
Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!

Expressing our thanks to those who have already contributed, as well as to those who will go on supporting this project, we pray our Good Lord to bestow His heavenly blessings over earthly things and thus replace what is transient by what is eternal, and may Saint Elias, to whom we wish to dedicate this work, be the intercessor in all that is useful for the salvation of our souls.
Glory to God for all!

Ieromonah Ștefan